Gyvenimas…

 

Gyvenimo durys : Tai mūsų pasirinkimai, kurie ateina iš visur …. Pinigų psichologija , tai meilė , kuri padeda mums pasiekti laisvę ir komfortą. Juk esame visi filosofų vadinamam muziejuje ir norime daugiau pamatyti ir įvertinti, todėl kovojame ir stengiamės įrodyti , kad esame verti dėmesio . Bet kai kaustome , tai kokia meilė gali būti tarp uždaros energijos . Turime mokėti rodyti savo dėmesį  ir valdyti energiją . Priešingu atveju tampame abejingai dėl savo nesupratingumo .Galiu drąsiai teigti, kad yra tėvų , kuriu auklėjimo metodai labai neatitinka realybės , bet dėl to  nereikia kaltinti , gal tik padėkoti , leido ilgiau užmerkti akis , kur gyvenime veikia kiti dalykai ir kitos taisyklės. Nebent , patįs tėvai specialiai programuoja vaikus , nes savo vaizduotėje ar kitų sukurtoje mato , kažką ko pats vaikas nejaučia . Ir keista , kai gyvenime vaikas prieštarauja ir stengiasi sulaužyti , tai kas ištiktųjų nėra priimta , nors ilgą laiką buvo gydomas mintimis apie kažkokį kitokį pasaulį.“ Pasaulis gražus „ – tai galėtu pasakyti poetas , menininkas ar dar kažkas …. Tai yra savotiškos politikos metodas leidžiantis ignoruoti kitų kuriamas taisykles , kurios neturi galios , bet stengiasi iškovoti dėl įtakos . Mes privalome pirmiausia suprasti savo papročius ir keistas tradicijas , kurios kartais užsuka mūsų mąstymą ar net pasirinkimą , kurios kiti lengviau nujautę gali drąsiai manipuliuoti . Juk nenorime būti citrinos , kurios tik dėl naudos išspaudžiamos ir išmetamos . Tad privalome ieškoti atitinkamų būdų , kurie leistų ne tik išlaikyti savo vertę , bet ir jausti paskatinimą tobulėti ir atpažinus savo veiksmus ir minties ne racionalumą atitinkamoje aplinkoje modifikuoti ir prisitaikyti prie vadinamų žaidimo taisyklių arba būti kūrėjais . Daug “Varėnų“ , kurie save laiko protingais, nes yra gudrus ir mokantis naglai kabinti akis , tačiau dėl to stipriai , o gal net skaudžiai kenčia nesuprasdami savęs ir kaltindami kitus . O kiti tiesiog stengiasi perimti draugų modelius , kurie nėra pilnai išstudijuoti . Todėl viskam svarbus dėmėsis, kur reikia mokėti , kaip kažkas pasakytu plačiau ir plačiau. Kitaip tarkime, kad užlipame į bokštą , o tas bokštas , tai mūsų protas , kitaip patarėjas leidžiantis daugiau pastebėti kintamus ir nekintamus dalykus nuo priklausomi , kokie veiksniai daro įtaką, o gal kažkas stengiasi skiepyti ir gydyti savo taisyklėmis ir politiką .

Grįžtant prie pinigų psichologijos galima drąsiai pasakyti , kad viskas lemia nuo mūsų požiūrio . Pinigai mėgsta būti skaičiuojami ,tai turime suprasti , kad jų meilė ateina , kai pradeda tiesiog suprasti , kad jie nėra kažkokia blogybė, nors visi plėšomės. Įsivaizduokime daug šunelių, kurie nukrenta kauliukai ir tarpusavyje kovoja nepasidalindami ar tiesiog gudraudami ir norėdami daugiau laimėti , bet kiti išsigąsta , nes kažkas tiesiog priverčia bijoti . O juk suprantame , kad baimėje akis didelės, tad privalome mokėti pažinti savo baimę , kuri pakankamai svarbi norint didesnės pergalės .

O norint surasti savo charakterio savybės trukumus , tai privalome žinoti , kokie dazai padeda mums labiau laimėti pergalę, kai reikia spalvini savo savybes darbu ir atsidavimu.

 

 

Mes galime…

Kiekvienas žmogus turi savotiškų psichologinių sutrikimų , kodėl? Daugelis nuolat išgyvename ir kartais nepastebime , kaip ilgai pasiliekame emocijoje turint galvoje , kad mes net kartais tyčia provokuojame aplinkybes , kad sugrįžtume į tą pačią situaciją.

Vieniems lengviau prisitaikyti prie naujovių , o kitiems sudėtingiau , nes vidiniai įsitikinimai blokuoja drąsą , pasitikėjimą. Kiekvienas turime žinoti savo privalumus ir trukumus, kad kovoje būtų galima panaudoti, tai kas bus svarbiausia. Nei vienas negalime pasiduoti , kai žinome , kad rezultatas priklauso nuo mūsų pastangų.

Daugelis dedame įvairias pastangas , kad gyvenime laimėtume , tai ko trokštame. Negalime nuleisti rankų , kai žinome , jog sėkmė priklauso nuo mūsų įtakos. Kiekvienas esame laimėtojai tik privalome įrodyti . Norime didelio rezultato , tad privalome dėti įvairias pastangas , kad pasiektume , tai ko norime trokštame.

Mes esame kovotojai ir negalime nuleisti rankų , kai turime idėja , tuomet privalome vykdyti iki galo . Nereikia dvejoti ar bijoti. Kovos eigoje paaiškės , kas bus silpnesnis. O silpnesniu būti nėra blogai , juk sužinome kokių trūksta privalumų, kad galėtume laimėti.

Kova visada susideda iš ištvermės, technikos ir meistriškumo ir nesvarbu kokia tai būtų kova. Gali būti mokslo, meilės, kovos laimėjime, sporte, gyvenime ir kitur.. Tačiau technika ir meistriškumas atsispindi kantrybėje ir paklusnume. Sakoma, kad profesionalus kovotojas tik tada, kai moka garbingai pralaimėti mažus mūšius. Todėl nereikia bijoti , jeigu gyvenime nepasiseka ties kažko , juk mes kovotojo kraujo ir žinome , kada ir kaip galime pasistenkt. Nereikia bėgti nuo sunkumu ar atgręžti nugarą, nes baimė sukausto.

Mes esame protingi žmonės ir mes žinome , tai ko norime tik turime mokėti pasiimti.

Mes nesame vadinami radiatoriai .

Mes galime…

Aš nenoriu, kad mane vadintu dujiniai katilai . Kodėl turiu būti kitoks arba tiesiog priklausyti nuo kitų nuomonės , kai žinau savo pasirinkimą . Ar mes kalti , kad renkamės pagal savo asmenybės poreikius. Aišku, kad pasitaiko įvairių situacijų, kur mes tiesiog nevaldome streso įtampos ar nesame tiek kompetetingi, kad galėtume atsakyti į norimus klausymus, todėl verčiau pasitikėti , tais kurie tame turi žinių ir išsimokslinimo. Kodėl už kitus turime jaustis kaltais , kai nesame nei plauko už juos atsakingi , bet kažkam juokinga , kai gali kitus stumti į kitokią padėtį, kur sunku priimti sprendimus, nes nesame tiek kompetetingi. Norėdami valdyti streso situaciją turime mokėti greitai reaguoti į iškilusius rūpesčius, kurie mums labai svarbus , kada stengiamės nelikti abejingi . Įsivaizduokime avarinę situaciją arba tiesiog kažkas netyčia viešoje vietoje stumtelėjo , tuomet aišku , kad kartais mumis užvaldo pyktis ir noras atsakyti. Įsivaizduokime, kad užsidėjome paklodę arba tiesiog esame koks personažas , kur vaikai sukelia streso situaciją, kada tarpusavyje nepasidalina dėl dėmesio , tad matant kiekvieno būdą ir pakantumą galima suvaldyti ir protingai išvesti situaciją . Esu matęs , kad vyras senas sugeba du ažuolus suvaldyti , tai buvo stresinė situacija , kurioje davė didelį poveikį patirtis ir gebėjimas suprasti kito emocinę psichologiją , nors tai buvo didžiulė rizika , bet žmogus privalėjo , kažką daryti , nes priešingu atveju , nei vienai nei kitai pusei nebūtų naudinga santykių pabaigos pasekmė.

O prieš įdarbinant parduotuvėje darbuotojus reikėtu supažindinti su streso situacijomis arba bent duoti pasiskaityti , nes kiek yra apklaustųjų , tai daugelis mokosi iš savo ir kitų patirties . Vienas pavyzdys , kada yra tyčia sukeliame situacija , kad būtų valdomas dėmesys dėl kažkokio plano tikslo, kur norima išvilioti ar net apgauti.

 Sporte daug suteikia psichologinis pranašumas . Atkreipkime dėmesį į Amerikietišką futbolą, kur prieš varžybas stengiamasi įbauginti priešininkus. Dar vienas pavyzdys, kada komandos simbolis jaučia , kad komandoje yra per ne lyg didelis pasitikėjimas , tuomet prieš varžybas efektingas veiksmas , kai savo komandos simbolis pirmiausia draugiškumą ir pagarbą atiduoda kitai komandai , tai jau psichologinis impulsas , kuris priverčia susimąstyti , nes komandoje būna dažniausia su žvaigždėjimas lyg miego būsena , kur sportininkai po didelių pergalių kartais užmiega ir neatsikelia nuo laurų.  Taigi, daug galime sutikti  streso situacijų, kurios yra skirtingos , tačiau kiekviena jų pamokoma . Įsivaizduokite, kad esate radijo darbuotojas ir iš jūsų viešai dergiamasi , o jūs privalome mandagiai ir gražiai išvynioti meškerę . Suprantama , kad lengviausias būdas nutildyti garso takelį, bet dar mielesnis , kai žmogaus išmintį atsakai  grįžtamu veiksmu tik proto ribose.   

E-cigaretės

Elektroninės cigaretės dar kitaip vadinamos suomiškai , tai e-savuke ir Sähkötupakka , tai tokios cigaretės , kurios padeda atitraukti priklausomybės lygą nuo spąstų, kurie nepadeda žmogui, o atima laiko , energijos, pinigų. Skaudžiausia, kad mes nepastebime, kartais tokių dalykų, kurie ardo mūsų sveikatą . Kiekvienas mūsų galime valdyti save ir kontroliuoti. Negalime leistis aplinkybėms, kai norime pasisaugoti , tuomet privalome mąstyti, kad nesulauktume neigiamų pasekmių, kurios nėra prie širdies. Kiekvienas mūsų stengiamės , kažką įrodyti ir kartais nepastebime, kad užsidedame nemažai barjerų , kurie mums nepadeda , o tik atima laiko ir gaišina mūsų sveikatą. Norėdami kažką gauti privalome kažką duoti , bet su taisykle, kad mūsų gyvenimas nenukentės, ko daugelis mūsų pamirštame. Mes galvojame, kad rūkydami ne tiek , kad išspręsime problemą, bet padėsime . Norėdami spręsti problemas privalome ginti savo poreikius ir nuostatas , kurios nori panaikinti rūpesčius. Daugelis mūsų mąstome, ak , kokie mes protingi ar priešingai, kada mums šypsosi laimė ir panašiai, o kada nesišypso , tuomet turime tik suvokti kodėl, būtent to nėra, kas neleidžia, o gal yra koks būdas , kuris padės išspręsti problemą. Taigi, mes esame problema, turbūt daugelis filosofų, kurie anksčiau liko garsus už savo idėjas dabar vertinami tą patvirtintų, kad galime kurti savo ateitį , kuri suteiks daugiau nei stovėjimas ,kuris nepadeda mums siekti rezultato.

Šventinių palapinių populiarumo priežastys

Prekyba palapinėmis bei jų nuoma – paslaugos, kurios bene aktualiausios žmonėms, norintiems suorganizuoti puikią šventę. Žinoma, šiam tikslui reikalingas patikimas partneris. Trumpai apie viską.

Palapinė ekspozicijai
Palapinė automobilių ekspozicijai

Prekyba produktais, kuriuos galima pavadinti ir statiniais, ir pusiau laukine–pusiau kambarine erdve, ir netgi palyginti su pavėsinėmis, prasidėjo XX a. antroje pusėje. Šią informaciją randame tents.lt –  palapines parduodančios bei nuomojančios įmonės, tinklalapyje. Palapinių prekybos pradžia siejama staigiu žemės bei nekilnojamojo turto kainų augimu. Sakysite, nėra jokių sąsajų? Tokiu atveju būsite neteisūs – dėl šio šuolio atsirado trumpalaikių patalpų poreikis. Na, o jį labai gerai pastebėjo renginių organizatoriai. Turbūt jau tampa aišku, kad vietoje brangių pastatų išpopuliarėjo palapinių naudojimas. Gerai pamąsčius, šitoks variantas yra labai universalus ir praktiškas. Panašius požymius, matyt, įžvelgė ir tents.lt, kadangi veiklos rezultatai ne vienerius metus džiugina Lietuvos gyventojus. Beje, yra ir nuomonių, jog šventė tokiame universaliame lauko statinyje – unikalumo simbolis.

Tents.lt ne tik paslaugų sferoje patrauklius canada goose Chilliwack Bomber pasiūlymus pateikia, bet ir žino neįtikėtinai daug informacijos apie palapines. Temą plėtojant toliau, internetiniame puslapyje rašoma apie evoliuciją – išvaizdos bei funkcionalumo patobulėjimą. Kūrybinę laisvę suprasti visai nesunku, o ir funkcionalumas nėra svetima sąvoka – juk palapinių nesunku atrasti pačių įvairiausių. Tents.lt siūlomas asortimentas žavi. Čia gausu įvairių matmenų – nuo pavėsines primenančių statinių iki kone pavilijonų.

Tents.lt kompanijos žinios neapsiriboja tik šiokiu tokiu išmanymu. Kalbama ir apie gilesnes tendencijas. Štai anksčiau buvusios populiarios klasikinės chaki spalvos elementarios konstrukcijos mutavosi į įspūdingas struktūras, kurių požymiais laikoma puiki architektūra bei puikus pritaikymas. Spalvos, formos, dydžiai – individualaus pasirinkimo objektai, leidžiantys planuoti pačią nerealiausią šventę. Be to, pasak tents.lt, vyrauja nuolatinis pasirinkimo augimas.

Nesvarbu, kokiam socialiniam sluoksniui priklauso žmogus, tačiau šventės jam vis tiek aktuali tema. Besidairant didelės ir nuo lietaus apsaugotos erdvės verta nepraeiti pro didelių nuomos ar pardavimo objektų įvairovę. Juk atsiranda galimybės rengti bet kokią šventę – nuo jubiliejaus iki vestuvių.
Dar viena tents.lt gvildenama tema – kainos. Pastarųjų svyravimas Lietuvoje gana dažnas, todėl pasunkėja tinkamo gamintojo pasirinkimas. Svarbu atsižvelgti į tai, jog tents.lt siūlomi produktai yra aukšto lygio kokybės pavyzdys. Medžiagų, technologijų bei archiektūrinių sprendimų darnos canada goose Citadel Parka visuma čia daug ką lemia.
Galima tik pridurti, jog tents.lt minėtą veiklą vykdo jau nemažą laikotarpį, o klientai lieka patenkinti. Itin vertinamas universalumas bei greitas sprendimų priėmimas.