Gyvenimas…

 

Gyvenimo durys : Tai mūsų pasirinkimai, kurie ateina iš visur …. Pinigų psichologija , tai meilė , kuri padeda mums pasiekti laisvę ir komfortą. Juk esame visi filosofų vadinamam muziejuje ir norime daugiau pamatyti ir įvertinti, todėl kovojame ir stengiamės įrodyti , kad esame verti dėmesio . Bet kai kaustome , tai kokia meilė gali būti tarp uždaros energijos . Turime mokėti rodyti savo dėmesį  ir valdyti energiją . Priešingu atveju tampame abejingai dėl savo nesupratingumo .Galiu drąsiai teigti, kad yra tėvų , kuriu auklėjimo metodai labai neatitinka realybės , bet dėl to  nereikia kaltinti , gal tik padėkoti , leido ilgiau užmerkti akis , kur gyvenime veikia kiti dalykai ir kitos taisyklės. Nebent , patįs tėvai specialiai programuoja vaikus , nes savo vaizduotėje ar kitų sukurtoje mato , kažką ko pats vaikas nejaučia . Ir keista , kai gyvenime vaikas prieštarauja ir stengiasi sulaužyti , tai kas ištiktųjų nėra priimta , nors ilgą laiką buvo gydomas mintimis apie kažkokį kitokį pasaulį.“ Pasaulis gražus „ – tai galėtu pasakyti poetas , menininkas ar dar kažkas …. Tai yra savotiškos politikos metodas leidžiantis ignoruoti kitų kuriamas taisykles , kurios neturi galios , bet stengiasi iškovoti dėl įtakos . Mes privalome pirmiausia suprasti savo papročius ir keistas tradicijas , kurios kartais užsuka mūsų mąstymą ar net pasirinkimą , kurios kiti lengviau nujautę gali drąsiai manipuliuoti . Juk nenorime būti citrinos , kurios tik dėl naudos išspaudžiamos ir išmetamos . Tad privalome ieškoti atitinkamų būdų , kurie leistų ne tik išlaikyti savo vertę , bet ir jausti paskatinimą tobulėti ir atpažinus savo veiksmus ir minties ne racionalumą atitinkamoje aplinkoje modifikuoti ir prisitaikyti prie vadinamų žaidimo taisyklių arba būti kūrėjais . Daug “Varėnų“ , kurie save laiko protingais, nes yra gudrus ir mokantis naglai kabinti akis , tačiau dėl to stipriai , o gal net skaudžiai kenčia nesuprasdami savęs ir kaltindami kitus . O kiti tiesiog stengiasi perimti draugų modelius , kurie nėra pilnai išstudijuoti . Todėl viskam svarbus dėmėsis, kur reikia mokėti , kaip kažkas pasakytu plačiau ir plačiau. Kitaip tarkime, kad užlipame į bokštą , o tas bokštas , tai mūsų protas , kitaip patarėjas leidžiantis daugiau pastebėti kintamus ir nekintamus dalykus nuo priklausomi , kokie veiksniai daro įtaką, o gal kažkas stengiasi skiepyti ir gydyti savo taisyklėmis ir politiką .

Grįžtant prie pinigų psichologijos galima drąsiai pasakyti , kad viskas lemia nuo mūsų požiūrio . Pinigai mėgsta būti skaičiuojami ,tai turime suprasti , kad jų meilė ateina , kai pradeda tiesiog suprasti , kad jie nėra kažkokia blogybė, nors visi plėšomės. Įsivaizduokime daug šunelių, kurie nukrenta kauliukai ir tarpusavyje kovoja nepasidalindami ar tiesiog gudraudami ir norėdami daugiau laimėti , bet kiti išsigąsta , nes kažkas tiesiog priverčia bijoti . O juk suprantame , kad baimėje akis didelės, tad privalome mokėti pažinti savo baimę , kuri pakankamai svarbi norint didesnės pergalės .

O norint surasti savo charakterio savybės trukumus , tai privalome žinoti , kokie dazai padeda mums labiau laimėti pergalę, kai reikia spalvini savo savybes darbu ir atsidavimu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *