Įmonės egzistencijos pabaiga

Bankrotas ir jo procedūra

Įmonei tapus nemokia, t.y. negalint atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas ar savininkas gali teikti prašymą pagal įmonės registracijos vietą apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prašyme turėtų būti  nurodyta, dėl kokių priežasčių įmonės vadovas ar savininkas kreipiasi, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla. Prašyme gali būti nurodytas ir siūlomas bankroto administratorius. Teismui kartu su prašymu dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti pateikti įmonės kreditorių ir įmonės skolininkų sąrašai, finansinės ataskaitos iki pareiškimo pateikimo dienos ir kiti Įmonių bankroto įstatyme nurodyti dokumentai.

Pažymėtina, kad įmonės vadovas pilnai atsakingas už tai, kad įmonės kreditoriai patyrė žalą dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas gali būti baudžiamas nuo 5000lt. iki 10000lt. bauda dėl nepadavimo teismui pareiškimo bankroto bylai iškelti ir teismas gali tokio asmens teisę eiti vadovo pareigas apriboti 3-5 metams, jei jis neperdavė reikiamo turto ar dokumentų ar nebendradarbiavo vykdant bankroto procedūras pagal  Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

Iškėlus įmonės bankroto bylą, teismas, vadovaudamasis bankroto iniciatorių: kreditorių, įmonės savininko, vadovo siūlymu ar savo nuožiūra skiria bankroto administratorių.

Informacija apie tai, kad įmonei pradėta bankroto procedūra privalo būti paskelbta leidinyje “Informaciniai pranešimai” ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje.

Teismas įmonei iškelia bankroto bylą ir priima nutartį, kuria įmonė pripažįstama bankrutuojančia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *