Prasymas taikyti laikinasias apsaugos priemones

Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti pareikštas ieškinyje, priešiniame ieškinyje, pareiškime išduoti teismo įsakymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti  paduodamas kartu su ieškiniu, atskirai nuo jo, kai byla jau iškelta ir nagrinėjama teisme arba tada kai dar ieškinys nėra paduotas.

Laikinosios apsaugos priemonės taikomos byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu. Taip pat teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones savo iniciatyva siekdami apginti viešąjį interesą (dažnai taikoma šeimos bylose kai tai yra susiję su nepilnamečių interesais, darbo ginčuose kai siekiama apginti darbuotoją ir kt. bylose).

Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti nurodytas pagrindas taikyti šias priemones ir kokios būtent priemonės turėtų būti taikomos. Taip apti turi būti nurodyta reali grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams (pvz.: ruošiasi parduoti turtą).  Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo yra pateikiamas tam teismui, kuris pagal teismingumą nagrinės ieškinį.

Jeigu, motyvuotas pareiškimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pateikiamas dar ieškinio nepateikus teismui tai teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko ne ilgesniam nei 14 dienų terminui, per kurį ieškovas privalo pateikti ieškinį teismui.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo teismas priima nutartį, kurioje nurodoma laikinoji apsaugos priemonė, motyvai, taikomos apsaugos priemonės mastas, vykdymo tvarka ir būdas. Jei taikomas turto areštas tai nutartyje dar turi būti nurodytas turto išsaugojimo ir valdymo tvarka. Be abejo, jei priimta nutartis yra susiju su turtu tai joje turi būti nurodytas tikslus turtas ir visi kiti jo duomenys, tai reglamentuoja CPK 145 str. 4 ir 5 dalys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *